รวมบทความเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง

แมลงศัตรูพืชคืออะไร

แมลงศัตรูพืช คือแมลง เพลี้ย หนอน เชื้อรา แบคทีเรีย ที่มุ่งทำลายพืช ต้นไม้ โดยจะทำลายไปยังส่วนต่างๆของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล ซึ่งส่งผลให้ต้นไม้ใบเหลือง ใบร่วง ใบบาง พืชเกิดความเสียหาย และผลผลิตลดลง ได้แก่ เพลี้ย หนอนผีเสื้อ ด้วงน้ำทอง แมลงปากกัดปากดูด ไรแดง เป็นต้น ซึ่งในภาษาอังกฤษ มักจะใช้คำว่า Insect pest (ข้อมูลจาก ม.เกษตรศาตร์)

ศัตรูพืช
ศัตรูพืช

ศัตรูพืช มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ศัตรูพืช หากจะแบ่งตามแหล่งที่มา และวิธีการทำลายที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

1.แมลงศัตรูพืช

มีหลากหลายชนิด ได้แก่ เพลี้ยต่างๆ (เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้) ตัวด้วง หนอนผีเสื้อ แมลงปากดูด และแมลงค่อมทอง หอยทาก กลุ่มนี้จะทำลายด้วยการกัด ดูดส่วนต่างๆของพืช

2.โรคพืช

มักเกิดจากพวกเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และโพรโทซัว ที่ทำลายพืชได้ทั้งจากภายในและก็ภายนอก เช่น ราสนิม แอนเทคโนส ไฟล์ทอปเทอร่า เป็นต้น

3.วัชพืช

พวกวัชพืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความแข็งแกร่งกว่าต้นไม้หลัก สามารถแย่งอาหารจากพืชที่เราเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น

4.สัตว์ที่เป็นศัตรูพืช

พวกนี้จะทำลายโดยการกัด ขุด หรือทำลายเมล็ดพืชให้เสียหายสูง และก็ยากในการป้องกัน เช่น หนู กระรอก เป็นต้น

5.ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ยากที่จะคาดการณ์ เช่น สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาวะน้ำที่มีความเค็มสูง หรือสภาพของดินที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก

โรคพืช
โรคพืช

สาเหตุการระบาดของศัตรูพืช

สาเหตุของการระบาดนั้น อาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1.สภาพแวดล้อม: ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำให้ศัตรูพืชสามารถระบาดได้คือสภาพแวดล้อม เช่น อากาศที่เหมาะสม ความสว่าง และความชื้น ซึ่งส่งผลให้ศัตรูพืชสามารถเจริญเติบโต และสามารถแพร่กระจายขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

2.ความหลากหลายทางชีวภาพ: ศัตรูพืชบางชนิดสามารถควบคุมการระบาดได้ด้วยการทำลายศัตรูพืชชนิดอื่นๆ หากไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ศัตรูพืชบางชนิดอาจสามารถระบาดและก็ทำลายพืชให้เสียหายรุนแรงได้

3.วิธีจัดการทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสม: เช่นการใช้สารเคมี วิธีการเกษตรที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ จะยิ่งทำให้ศัตรูพืชสามารถระบาดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความทนทานยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีก

4.การใช้ต้นกล้าพันธุ์พืชที่อ่อนแอ: การใช้พันธุ์พืชที่มีอ่อนแอต่อศัตรูพืชตั้งแต่ในระดับยีน ก็จะส่งผลให้ศัตรูพืชระบาดได้ง่าย

5.การขนส่งข้ามพื้นที่: การขนส่งข้ามพื้นที่ หรือขามประเทศ มักจะเป็นวิธีการที่ทำให้ศัตรูพืชสามารถแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น การกำจัดศัตรูพืชเป็นเพียงปลายเหตุ เราต้องทำความเข้าใจและแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุให้ดีด้วย เพื่อป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืช

หนอน
หนอน

วิธีป้องกันศัตรูพืช

วิธีป้องกันนั้น สามารถป้องกันด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

1.วางแผนการปลูกพืชแต่ละชนิด เพื่อป้องกันศัตรูพืช เช่น การหมุนเวียนพืช การปลูกพืชปกคลุมดิน เป็นต้น

2.เลือกพันธุ์พืชที่มีความทนทานต่อศัตรูพืช ตรงนี้ก็จะสามารถช่วยลดการระบาดของศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี

3.จัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น การควบคุมความชื้น การปรับปรุงคุณภาพดิน

4.ควบคุมทางชีวภาพธรรมชาติ เช่น การใช้สัตว์, แมลง, แบคทีเรีย หรือไวรัสที่เป็นศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชเข้าควบคุมศัตรูพืชกันเอง

เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟ

วิธีกำจัดศัตรูพืช มีอะไรบ้าง

1.วิธีกำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติ

คือการใช้สัตว์ชนิดต่างๆที่เป็นศัตรูกันเข้าควบคุม เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน แมลงเต่าทอง เป็นต้น

2.การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช

การใช้สารเคมีกำจัดได้แก่ สตาร์เกิลจี, แจ๊คเก็ต (อะบาเม็กติน), มาร์แชล 5 จี, ฟูราดาน 3 จี, โปรฟูราน , เดทมีล-5, เซฟวิน, คัทอ๊อฟ และฟอร์แทรน เป็นต้น

3.การใช้จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์เข้าทำลาย

เป็นการใช้จุลินทรีย์เข้มข้นหลายสายพันธุ์ ที่เพาะเลี้ยงแล้

วได้เอ็นโดสปอร์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อแมลงและศัตรูพืช โดยนำมาผสมน้ำและฉีดพ่น เพื่อกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ เชื้อรา หนอน และแมลง (ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์)

4.การตัดแต่งพันธุกรรมของพืช

อีกวิธีการที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศคือการตัดแต่งพันธุ์กรรมของพืชให้ทนทานต่อโรค แมลง ยาฆ่าหญ้า หรือสารเคมีต่างๆ ซึ่งจะได้ผลดีแต่ก็มีอันตรายที่แฝงมามหาศาลเช่นเดียวกัน

นี่คือภาพรวมของสาระความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืช ที่คนทำสวน คนปลูกผัก ต่างก็ต้องเจออยู่เป็นประจำแบบที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ทั้งนี้ เราสามารถบริหารจัดการได้ ด้วยชุดความรู้ ควบคู่กับการผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมของกับพืชแต่ละชนิด หรือแต่ละพื้นที่เป็นกรณีๆไป

รวมบทความ

ศัตรูพืช

ปลูกผักสลัด

การปรุงดินปลูกผักสลัดลงแปลง ตามสูตรของลุงสุเทพ กุลศรี มี 2 ขั้นตอนง่ายๆ แต่ได้ประสิทธิภาพสูง ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี ใช้วัสดุ 3 ส่วน คือ ดิน ปุ๋ยคอก และขุยมะพร้าว

อ่านเพิ่มเติม
วิธีกำจัดเพลี้ยแบบธรรมชาติ

วิธีกำจัดเพลี้ยแบบธรรมชาติในแปลงผักสวนครัวนั้นมีหลายวิธี เช่น การใช้สมุนไพร การใช้เหล้าขาว การใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน หรือใช้จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช

อ่านเพิ่มเติม
ผักสวนครัว

ผักสวนครัว คือพืชที่นิยมปลูกเพื่อนำเอาส่วนต่างๆ มาปรุงเป็นอาหาร ซึ่งได้แก่ พริก ผักชี ต้นหอม กระเพรา ผักบุ้ง ต้นมะเขือเทศ ผักสลัด เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
สนามหญ้า

สนามหญ้าหน้าบ้าน ช่วยให้ร่มรื่น สบายตา ซึ่งนิยมปลูกกัน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย หญ้าญี่ปุ่น หญ้าไทเป และหญ้าเบอร์มิวด้า

อ่านเพิ่มเติม
การเพาะเมล็ด

วิธีการเพาะเมล็ด นั้นมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของการปลูกพืช ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกัน ซึ่งผู้ปลูกผัก ปลูกพืช ต้องมีความเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม
กุหลาบประดับสวน

กุหลาบประดับสวนนั้นมีหลายสายพันธุ์ ตัวเลือกมีอยู่มากมาย ทั้งสายพันธุ์ในไทย และต่างประเทศ สำหรับการตกแต่งสวนกุหลาบสวยนั้น ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

อ่านเพิ่มเติม