biochar

ถ่านไบโอชาร์

ถ่านไบโอชาร์ (Biochar) อีเรฟ เป็นถ่านชนิดพิเศษสำหรับปลูกพืชปลอดสารเคมี มีคาร์บอนบริสุทธิ์สูง มีรูพรุนเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มจุลินทรีย์

More

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

 

www.erevthai.com มุ่งมั่นผลิตสินค้าเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ "อีเรฟ" เพื่อปฏิวัติวงการเกษตรกรรมเคมี สู่เกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง  

More

เคล็ดลับปลูกผักโตไวด้วยไบโอชาร์

ถ่านไบโอชาร์ (Biochar) เป็นคาร์บอนที่มีความบริสุทธิ์สูง  ได้จากกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนเฉลี่ย 500-700 องศาเซลเซียส  โดยไม่ใช้ออกซิเจน (Pirolysis) คุณสมบัติของถ่านไบโอชาร์ คือมีรุพรุนเป็นจำนวนมากเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าจุลินทรีย์ เมื่อใส่ลงไปในดินจะช่วยการระบายอากาศ  ทำหน้าที่ดูยึดธาตุอาหารมากักเก็บไว้แล้วค่อยๆปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ลดความเป็นกรดของดิน  จึงทำใหพืชที่ปลูกด้วยถ่านไบโอชาร์เป็นส่วนผสมมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าการเพาะปลูกโดยทั่วไป เรียกได้ว่า เร่งดอกออกผลเลยทีเดียว

More

เคล็ดลับปลูกผักในกระถางโตไวขั้นเทพ

วันนี้เอาเทคนิคปลูกผัก ปลูกต้นไม้ในกระถางให้โตไวขั้นเทพแบบง่ายๆมาฝาก  หลายท่านคงพอทราบหลักการเก็บประจุไฟฟ้าของถ่านไฟฉายที่เอาพลังงานไฟฟ้ามาเก็บไว้ในแท่งคาร์บอนอยู่บ้างแล้ว หลักการปลูกต้นไม้ที่จะมาแนะนำก็ใช้หลักการเดียวกัน โดยใช้แท่งคาร์บอนมาเป็นตัวเก็บธาตุอาหารพืช ซึ่งก็คือถ่านไบโอชาร์ (Biochar) จากนั้นธาตุอาหารที่เก็บไว้ก็จะค่อยๆปล่อยให้พืชโดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำตอนที่เรารดต้นไม้ สำหรับวิธีทำนั้นก็แสนง่ายดาย ดังนี้

More