เมล็ดพันธุ์ (non-GMO) ของอีเรฟไทย

เมล็ดพันธุ์ non-GMO เป็นเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ (organic) ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีอัตราการงอกของเมล็ด 98% ขี้นไป มีความต้านทานต่อโรคและแมลงสูง ตลอดจนสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อได้ เมื่อเกิดคำถาม เมล็ดพันธุ์ผักซื้อที่ไหน ก็ต้องนึกถึงเมล็ดพันธ์ุ “อีเรฟ” เพราะเราเพาะปลูก พัฒนาสายพันธุ์ แจกจ่ายกันในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หากมีเมล็ดเพียงพอก็จะแบ่งจำหน่ายให้กับภายนอก

ฟาร์มผักสลัด

1. เมล็ดพันธุ์ผักสลัด

ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ็ค กรีนโครอล เรดโครอล บัตเตอร์เฮด คอส  ฟิลเลย์  กรีนโบลว์  เรดโบลว์  รอคเก็ต  เรดบัตตาเวีย แรดีช เป็นต้น

เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน

2. เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน

ได้แก่ มะเขือเทศ พริก ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ ผักหวาน ผักบุ้ง 

เมล็ดพันธุผักเชิงการค้า

3. เมล็ดพันธุ์ผักเชิงการค้า  

ได้แก่ เมล็ดพันธุ์เมล่อน  และไหลสตอเบอรรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่น

เมล็ดพันธุ์ non-gmo


เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ผักมีคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้มีบางรายการหมด หรือมีรายการใหม่เพิ่มเติม

กรุณาสอบถามรายการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ทางไลน์ไอดี @erevthai ได้ตลอดเวลา