วิธีกำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัยไร้กลิ่น ไร้สารเคมี ได้ผลดีแน่นอน

วิธีกำจัดเพลี้ย แมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ โดยทั่วไปมักใช้สารเคมีในการกำจัด ซึ่งเป็นอันตราย แต่มีวิธีกำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัย ไม่อันตราย มาแนะนำ

Reading Time: 1 min.

กำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัย

วิธีการกำจัดเพลี้ยและเชื้อราในพืชต่างๆ นั้น มักนิยมใช้สารเคมี ในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืช ซึ่งการใช้สารเคมีนั้นส่งผลเสียต่อพืช ต่อดิน และยังเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ในบทความนี้ จึงขอนำเสนอวิธีการกำจัดเพลี้ยและเชื้อราแบบปลอดภัย ไร้กลิ่นเหม็น ไร้สารเคมี ดังนี้ 

หนอนศัตรูพืช

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เพลี้ยระบาด ?

ปัญหาที่ทำให้เพลี้ยระบาดนั้น มักเกิดจากพืชมีความอ่อนแอก่อน โดยจะเกิดเชื้อราที่โคนต้น หรือที่ราก ซึ่งจะมาจากได้หลายสาเหตุ ได้แก่

 1. ใช้สารเคมีในพื้นที่เพาะปลูก ทำให้จุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นดินนั้นถูกทำลายลง
 2. ดินหรือวัสดุเพาะปลูก มีความชื้นมากเกินไป เพราะความชื้นแฉะทำให้จุลินทรีย์ดีๆในดินหยุดการทำงาน
 3. ต้นกล้าของพืชมียีนด้อย ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาอย่างมาก แก้ไขยาก ถึงบำรุงดูแลดีอย่างไรพืชก็ยังอ่อนแอ และเติบโตช้ากว่าปกติ
 4. ในพื้นที่นั้นอาจมีไม้ดอก ทำให้เพลี้ยเข้ามาดูดท่อน้ำเลี้ยงในไม้ดอกหมดแล้ว ถึงมาระบาดกับพืชชนิดอื่นที่อยู่ในพื้นที่ต่อ

วิธีแก้ปัญหาเพลี้ยและเชื้อราที่ถูกต้อง 3 ขั้นตอน

 1. กำจัดเชื้อราที่รากและโคนต้น บางครั้งถ้าระบาดหนัก อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุเพาะ (กรณีปลูกลงกระถาง หรือภาชนะ)
 2. กำจัดตัวเพลี้ย และไข่ของเพลี้ย
 3. บำรุงด้วยธาตุอาหาร เพราะเพลี้ยมาดูดท่อน้ำเลี้ยงของพืช จึงทำให้พืชขาดธาตุอาหารดังนั้น นอกจากจะกำจัดเพลี้ยและเชื้อราแล้ว จึงมีความจำเป็นที่ต้องบำรุงธาตุอาหารให้พืชควบคู่ไปด้วย พืชถึงจะฟื้นตัวได้เร็ว
กำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัย

วิธีกำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัย

การกำจัดเพลี้ยโดยทั่วไปมักจะใช้สารเคมีในการฉีดพ่น หรือหากเป็นสมุนไพร ก็เป็นการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนในการฉีดพ่นเพื่อหลอกศัตรูพืช

ซึ่งมักจะไม่ค่อยได้ผล หรืออาจจะได้ผลในช่วงสั้นๆ เพราะศัตรูพืชมีการปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนการใช้จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อรานั้น เป็นการใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเพลี้ยและเชื้อรา

รวมถึงทั้งจุลินทรีย์กลุ่มที่ช่วงป้องกัน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานต่อโรคให้แก่พืชไปพร้อมๆกันดัวย

1. วิธีกำจัดเพลี้ย ด้วยการใช้จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยของอีเรฟไทย

 • ผสมเอ็นไซม์กำจัดเพลี้ยและเชื้อราอีเรฟกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ครั้งแรกให้ราดโคนต้น เพื่อกำจัดเชื้อรา เร่งการแตกรากให้พืช และเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่พืช
 • ให้ฉีดพ่นช่วงเย็น กรณีอยู่ในช่วงระบาด ให้ฉีดพ่น 2 วันติดต่อกัน ครั้งต่อไปทุกๆ 3 วัน
 • พอเริ่มดีขึ้น ปรับระยะห่างออกไป เป็นสัปดาห์ละครั้ง
 • เมื่อพืชกลับมาเป็นปกติ ให้ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง

2. วิธีเพิ่มธาตุอาหารให้พืช ด้วยการใช้จุลินทรีย์ธาตุอาหารพืชของอีเรฟไทย

 • ผสมเอ็นไซม์ธาตุอาหารพืชอีเรฟกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง
 • กรณีรอบการฉีดพ่นตรงกันกับการฉีดพ่นกำจัดเพลี้ยและเชื้อรา สามารถผสมรวมกัน และนำไปฉีดพ่นในคราวเดียวได้เลย
erev_Duo

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อรา จุลินทรีย์ธาตุอาหารพืช ของอีเรฟไทย สามารถใช้กับต้นไม้ พืช ผัก ได้ทุกชนิด

ที่สำคัญมีความปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง นอกจากนั้นยังไม่มีกลิ่นเหม็นอีกด้วย

ช่องทางการสั่งซื้อจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อรา

สามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อราอีเรฟไทย ได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้

ช่องทางไลน์ไอดี : @erevthai

สายด่วน : 083-291-1495

ร้านไลน์มายช้อป : https://shop.line.me/@erevthai

เว็ปไซต์ : https://organicslife.co/shop/

ผลิตภัณฑ์อีเรฟไทย ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

Related posts

วิธีกำจัดเพลี้ยแบบธรรมชาติ

รวม 5 วิธีกำจัดเพลี้ยแบบธรรมชาติ ปลอดภัย ในแปลงผักสวนครัว

Reading Time: 0 min.

วิธีกำจัดเพลี้ยแบบธรรมชาติในแปลงผักสวนครัวนั้นมีหลายวิธี เช่น การใช้สมุนไพร การใช้เหล้าขาว การใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน หรือใช้จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช

อ่านเพิ่มเติม