ปุ๋ยอินทรีย์
erevthai

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ชนิดผง ขนาด 1 ก.ก.

50 45 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตราบอลลูน ได้รับรอง IFOAM ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

 • ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM
 • มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุ 20% ได้แก่
 • ไม้ยูคาลิปตัส 90% กระดูกป่น 10%
 • มีจุลินทรีย์ธาตุอาหารพืชที่จำเป็นหลากหลาย
 • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมครบถ้วน

เหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย์, ผู้ที่ปลูกพืช ปลูกผักสวนครัว ไว้รับประทานต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัย ไร้สารเคมี

คลิกสั่งซื้อ
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
การส่งสินค้าและรับประกัน

ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตราบอลลูน ได้รับรอง IFOAM ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

 • ทะเบียนปุ๋ยฯ เลขที่ 27/2563 (กรมวิชาการเกษตร)
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001

ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนประกอบ ดังนี้

 • มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุ 20% ได้แก่
 • ไม้ยูคาลิปตัส 90% กระดูกป่น 10%
 • มีจุลินทรีย์ธาตุอาหารพืชที่จำเป็นหลากหลาย
 • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมครบถ้วน

ประโยชน์ ปุ๋ยอินทรีย์ และวิธีใช้

 • พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ใช้ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 ของวัสดุเพาะ โดยผสมช่วงเตรียมดิน
 • พืชผล ไม้ยืนต้น ให้โรยรอบๆโคนต้น แล้วกลบทับด้วยดิน
 • ปลอดภัย ไร้สารเคมี และยังช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น

เหมาะสำหรับ

เกษตรอินทรีย์, ผู้ที่ปลูกพืช ปลูกผักสวนครัว ไว้รับประทาน

ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัย ไร้สารเคมี

บรรจุขนาด 1 ลิตร ราคาปกติ 950 บาท

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 45 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

การจัดส่งสินค้าอีเรฟ :

สินค้าจัดส่งทุกวันจันทร์ – วันเสาร์​ (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)
ตัดรอบเวลา 12:00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวัน
หากชำระเงินเกินกว่าเวลาตัดรอบ จัดส่งวันทำการถัดไป

เมื่อจัดส่งแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งข้อความแจ้งเลขที่ขนส่งให้ลูกค้าทราบในช่วงเวลาบ่าย

การรับประกันสินค้า :

เนื่องจากสินค้าเป็นของเหลว อยู่นอกเหนือการรับประกันจากขนส่ง

ทางเราจึงไม่มีประกันการเสียหายจากสินค้า

แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทได้แพ็คสินค้าอย่างดี ป้องกันหลายชั้น

เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างจัดส่ง พร้อมบริการจัดส่งฟรีให้กับลูกค้า