Second category

อีเรฟไทย (erevthai) ผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ที่ปราศจากสารเคมี ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้า อาทิ ถ่านไบโอชาร์ (Biochar) ปุ๋ยอินทรีย์  เมล็ดพันธุ์ผักออแกนิกส์nonGMO ยากำจัดวัชพืชปลอดภัย ถ่านไบโอชาร์ หัวสปริงเกอร์แบบต่างๆ อาทิ Pulsator Sprinklers เป็นต้น

More

ดินไม่ดี เคมีไม่ต้อง มีเคล็ดลับอะไร ผักถึงได้สวยและปลอดภัยขนาดนี้

ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า "ถ้าปรุงดินให้ดี ปุ๋ยเคมีก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป" ขอเพียงปรุงดินตามประสาสูตรลุงสุเทพ กุลศรี ปราชญ์ด้านเกษตรอินทรีย์ จังหวัดปทุมธานีแค่นี้ก็พอ

More

ปลูกผักสวนครัวอะไรบ้าง ลงดินหรือกระถางอย่างไรดี

ปลูกผักสวนครัวลงดิน หรือลงกระถางดีนั้นมีหลักคิดง่ายๆ พืชผักที่มีอายุสั้น เก็บเกี่ยวรับประทานแล้วก็ต้องปลูกใหม่หมุนเวียนทดแทนกันไป พืชผักเหล่านี้เหมาะสำหรับปลูกในกระถาง ถุง กล่องโฟม หรือภาชนะอื่นๆตามแต่สะดวก ส่วนพืชผักที่มีอายุยืนยาว ปลูกแล้วมีผลผลิตเก็บรับประทานได้ตลอดปี พวชผักเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกลงดิน
More

ลมปากไทยแลนด์4.0หรือจะสู้เทคโนโลยีเกษตรของแอฟริกา

งานนี้ผมว่าไทยแลนด์ 4.0 ต้องอับอายประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีความยากจนที่สุดในโลก แต่เขาก็พยายามที่จะเอาชนะความยากจนด้วยเทคโนโลยีเกษตรควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกษตรกรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

More

เมล็ดพันธุ์ (non-GMO)

เมล็ดพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ (organic) ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีอัตราการงอกของเมล็ด 98% ขี้นไป มีความต้านทานต่อโรคและแมลงสูง ตลอดจนสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อได้ เมื่อเกิดคำถาม เมล็ดพันธุ์ผักซื้อที่ไหน ก็ต้องนึกถึงเมล็ดพันธ์ุ "อีเรฟ"

More