ควบคุมการปลูกพืชผักด้วยมือถือ อะไรจะง่ายเช่นนี้

คงปฏิเสธไม่ได้แล้วสำหรับดิจิตอลที่คืบคลานไล่ล่าทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่อาชีพเกษตรกรรมที่เกษตรกรต้องเผชิญหากปรับตัวไม่ทัน ก็คงต้องเลิกอาชีพนี้ไปอย่างแน่นอน

More

มาแล้ววิธีกำจัดวัชพืชแบบปลอดภัยด้วยแสงเลเซอร์

ปัญหาสารเคมีตกค้างจากยากำจัดวัชพืชในพืชผัก และส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมายาวนาน ทำให้ทุกโรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้ป่วยจากโรคมะเร็ง

More

ลมปากไทยแลนด์4.0หรือจะสู้เทคโนโลยีเกษตรของแอฟริกา

งานนี้ผมว่าไทยแลนด์ 4.0 ต้องอับอายประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีความยากจนที่สุดในโลก แต่เขาก็พยายามที่จะเอาชนะความยากจนด้วยเทคโนโลยีเกษตรควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกษตรกรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

More

เทคโนโลยีการเกษตร

เราสรรหาแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม

More