หัวสปริงเกอร์แบบต่างๆ

อีเรฟไทย (erevthai) เป็นตัวแทนจำหน่ายหัวสปริงเกอร์แบบต่างๆที่มีนวัตกรรมสูงของอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า "หัวฉีดน้ำเป็นจังหวะ" (pulsator Sprinkler) นอกจากนั้นยังมีหัวสปริงเกอร์มินิและอุปกรณ์อื่นๆที่ประหยัดน้ำแต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

More

เทคโนโลยีการเกษตร

เราสรรหาแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม

More