วิธีกำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัยไร้กลิ่น ไร้สารเคมี ได้ผลดีแน่นอน

วิธีการกำจัดเพลี้ยและเชื้อราในพืชต่างๆ นั้น มักนิยมใช้สารเคมี ในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืช ซึ่งการใช้สารเคมีนั้นส่งผลเสียต่อพืช ต่อดิน และยังเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ในบทความนี้ จึงขอนำเสนอวิธีการกำจัดเพลี้ยและเชื้อราแบบปลอดภัย ไร้กลิ่นเหม็น ไร้สารเคมี โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

More