ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ที่เป็นประโยชน์

นายกฯประกาศหยุดฉีดสารเคมีกำจัดวัชพืช ห่วงความปลอดภัยประชาชน

เกษตรกรชิมลอง

เป็นที่ทราบกันดีว่ายากำจัดวัชพืชที่นิยมใช้กันแพร่หลายนั้น ส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก  แต่ประเทศไทยของเราก็ยังมีการนำเข้ายากำจัดวัชพืชอันตรายนี้ในปริมาณที่สูงเพิ่มขึ้นทุกๆปี สูญเงินไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท

 

ซึ่งถ้ามองแบบผิวเผินถึงผลกระทบจากการใช้ยากำจัดวัชพืชที่เป็นอันตรายนั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ใช้โดยตรงเท่านั้น ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับผู้บริโภคอย่างเราๆ แต่ถ้ามองอย่างลึกซึ้งลงไปก็จะพบว่ายากำจัดวัชพืชที่เกษตรกรใช้นั้นไปตกค้างในดิน ในน้ำ และในตัวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งแน่นอนผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบนั้นอย่างหลีกหนีไม่พ้น

จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พืชและสารตกค้างที่มีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานเกือบทุกรายการ  ทุกตลาดสด แม้กระทั่งพืชผัก ผลไม้ ที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์แล้วก็ตาม

แน่นอนในความโชคร้ายย่อมมีความโชคดีเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ให้เราได้ชื่นชมส่งเสริม และหวังว่าคงเป็นตัวอย่างให้ผู้บริหารบ้านเมืองท่านอื่นๆได้เอาเป็นแบบอย่าง อันจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศไทยได้รับความปลอดภัยจากผลกระทบของยากำจัดวัชพืช  ท่านที่นายกย่องนี้ได้แก่นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ซึ่งท่านได้ประกาศหยุดฉีดสารเคมีกำจัดวัชพืชในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้หันไปใช้วิธีการกำจัดวัชพืชแบบปลอดภัยแทน

นอกจากนี้ นายสันติ  วงศ์ยงศิลป์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง ก็เป็นอีกหน่งแนวร่วม โดยทำหนังสือสั่งห้ามฉีดยาฆ่าหญ้า  ยากำจัดวัชพืชตลอดเส้นทางหลวง  เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อม  จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม  ยกย่อง เป็นอย่างยิ่ง หากประเทศไทยของเรามีผู้นำที่มีความคิดแบบนี้ ประเทศของพวกเราคงต้องไม่กลายเป็นผืนแผ่นดินที่อาบไปด้วยสารเคมีพิษ ผลผลิตทางการเกษตรเต็มไปด้วยสารเคมีตกค้าง  จนทำให้ประชาชนต้องเสียค่ารักษาพยาบาลในการรักษาโรคต่างๆดังเช่นในปัจจุบัน 

นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและส่งเสริมผู้นำทั้งสองท่านนี้  เกษตรกรชิมลองจึงขอเชิญชวนท่านให้ช่วยแชร์บทความนี้ให้แพร่กระจ่ายต่อไป เผื่อจะไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ได้กำหนดนโยบายระดับชาติ ให้ประเทศเราปราศจากยากกำจัดวัชพืช ยาฆ่าหญ้า ที่เป็นเคมีอันตราย  โดยส่งเสริมให้มาใช้ยากำจัดวัชพืชปลอดภัย ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์แทนนะครับ

ที่มา : เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

บทความที่เกี่ยวข้อง