ปลูกมะเขือเทศในกระถางง่ายๆ

เกษตรกรชิมลอง

หั่นมะเขือเทศสุกที่เราซื้อมารับประทานเป็นชิ้นบางๆ จากนั้นนำดินเพาะปลูกใส่ลงในกระถางประมาณ 3/4 จากนั้นนำมะเขือเทศที่หั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณ 3 ชิ้น วางลงบนดินเพาะปลูก จากนั้นนำดินกลบหนาประมาณ 1 เซ็นติเมตร เพียงเท่านี้ก็จะได้กล้ามะเขือเทศ

จากนั้นจึงค่อยย้ายกล้าที่ได้ไปเพาะปลูกในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นต่อไป  

ที่มา : http://craft-garden.com

http://facebook.com/erevthai