ปลูกผลไม้ในกระถางได้ผลผลิตดีกว่าลงดิน

เกษตรกรชิมลอง

การปลูกต้นไม้ลงกระถางได้ผลผลิตดีกว่าลงดิน เนื่องจากเราสามารถควบคุมสารอาหารของต้นไม้ได้ ใช้พื้นที่น้อยกว่า แต่กระถางที่ใช้ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าปี๊บนะครับ

สูตรดินที่ใช้มีดังนี้
1. ดิน 1 ส่วน
2. ขี้วัวผุ 1 ส่วน
3. แกลบเก่า 1 ส่วน
4. (ถ้ามี) ถ่านไบโอชาร์ เปลือกไข่ หรือเปลือกกล้วยหอมตากแห้ง ใส่ลงไปเพิ่ม จะได้ผลผลิตดีกว่ามาก
ซึ่ง อ.พิชัย สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่านเคยออกมายืนยันผลการทดลองแล้วว่าปลูกในกระถาง ได้ผลผลิตดีกว่าลงดินครับ