พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

ลมปากไทยแลนด์4.0หรือจะสู้เทคโนโลยีเกษตรของแอฟริกา

Posted by เกษตรกรชิมลอง
Hits: 9297

งานนี้ผมว่าไทยแลนด์ 4.0 ต้องอับอายประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีความยากจนที่สุดในโลก แต่เขาก็พยายามที่จะเอาชนะความยากจนด้วยเทคโนโลยีเกษตรควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกษตรกรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

More

มาแล้ววิธีกำจัดวัชพืชแบบปลอดภัยด้วยแสงเลเซอร์

Posted by เกษตรกรชิมลอง
Hits: 4639

ปัญหาสารเคมีตกค้างจากยากำจัดวัชพืชในพืชผัก และส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมายาวนาน ทำให้ทุกโรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้ป่วยจากโรคมะเร็ง

More