พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

เคล็ดลับปลูกผักโตไวด้วยไบโอชาร์

Posted by เกษตรกรชิมลอง
Hits: 4116

ถ่านไบโอชาร์ (Biochar) เป็นคาร์บอนที่มีความบริสุทธิ์สูง  ได้จากกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนเฉลี่ย 500-700 องศาเซลเซียส  โดยไม่ใช้ออกซิเจน (Pirolysis) คุณสมบัติของถ่านไบโอชาร์ คือมีรุพรุนเป็นจำนวนมากเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าจุลินทรีย์ เมื่อใส่ลงไปในดินจะช่วยการระบายอากาศ  ทำหน้าที่ดูยึดธาตุอาหารมากักเก็บไว้แล้วค่อยๆปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ลดความเป็นกรดของดิน  จึงทำใหพืชที่ปลูกด้วยถ่านไบโอชาร์เป็นส่วนผสมมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าการเพาะปลูกโดยทั่วไป เรียกได้ว่า เร่งดอกออกผลเลยทีเดียว

More

มาทำยาฆ่าหญ้าปลอดภัยใช้กันเถอะ

Posted by เกษตรกรชิมลอง
Hits: 19491

องค์การอนามัยโลกประกาศเตือนว่ายาฆ่าหญ้า 2,4-D อาจก่อมะเร็งในมนุษย์ ประเทศไทยนำเข้ามากกว่า 10 ล้านกิโลกรัม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยก็ไม่มีท่าทีที่ต่อเรื่องยาฆ่าหญ้านี้แต่อย่างใด ดังนั้นเราในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค ควรร่วมด้วยช่วยกันทำเกษตรปลอดภัยห่างไกลจากยาฆ่าหญ้ากันดีกว่าครับ

More