สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่สร้างสมดุลในระบบนิเวศน์ หยุดทำลายกันด้วยสารเคมี

วิธีกำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัยไร้กลิ่น ไร้สารเคมี ได้ผลดีแน่นอน

เกษตรกรชิมลอง

วิธีการกำจัดเพลี้ยและเชื้อราในพืชต่างๆ นั้น มักนิยมใช้สารเคมี ในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืช ซึ่งการใช้สารเคมีนั้นส่งผลเสียต่อพืช ต่อดิน และยังเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ในบทความนี้ จึงขอนำเสนอวิธีการกำจัดเพลี้ยและเชื้อราแบบปลอดภัย ไร้กลิ่นเหม็น ไร้สารเคมี โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

 • อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เพลี้ยระบาด?

 • วิธีแก้ปัญหาเพลี้ยและเชื้อราที่ถูกต้อง 2 ขั้นตอน

 • วิธีกำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัย

 • ช่องทางการสั่งซื้อจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อรา

 

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เพลี้ยระบาด ?

ปัญหาที่ทำให้เพลี้ยระบาดนั้น มักเกิดจากพืชมีความอ่อนแอก่อน โดยจะเกิดเชื้อราที่โคนต้น หรือที่ราก ซึ่งจะมาจากได้หลายสาเหตุ ได้แก่

 1. ใช้สารเคมีในพื้นที่เพาะปลูก ทำให้จุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นดินนั้นถูกทำลายลง

 2. ดินหรือวัสดุเพาะปลูก มีความชื้นมากเกินไป เพราะความชื้นแฉะทำให้จุลินทรีย์ดีๆในดินหยุดการทำงาน

 3. ต้นกล้าของพืชมียีนด้อย ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาอย่างมาก แก้ไขยาก ถึงบำรุงดูแลดีอย่างไรพืชก็ยังอ่อนแอ และเติบโตช้ากว่าปกติ

 4. ในพื้นที่นั้นอาจมีไม้ดอก ทำให้เพลี้ยเข้ามาดูดท่อน้ำเลี้ยงในไม้ดอกหมดแล้ว ถึงมาระบาดกับพืชชนิดอื่นที่อยู่ในพื้นที่ต่อ

 

วิธีแก้ปัญหาเพลี้ยและเชื้อราที่ถูกต้อง 3 ขั้นตอน

 1. กำจัดเชื้อราที่รากและโคนต้น บางครั้งถ้าระบาดหนัก อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุเพาะ (กรณีปลูกลงกระถาง หรือภาชนะ)

 2. กำจัดตัวเพลี้ย และไข่ของเพลี้ย

 3. บำรุงด้วยธาตุอาหาร เพราะเพลี้ยมาดูดท่อน้ำเลี้ยงของพืช จึงทำให้พืชขาดธาตุอาหาร

  ดังนั้น นอกจากจะกำจัดเพลี้ยและเชื้อราแล้ว จึงมีความจำเป็นที่ต้องบำรุงธาตุอาหารให้พืชควบคู่ไปด้วย พืชถึงจะฟื้นตัวได้เร็ว

 

วิธีกำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัย

การกำจัดเพลี้ยโดยทั่วไปมักจะใช้สารเคมีในการฉีดพ่น หรือหากเป็นสมุนไพร ก็เป็นการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนในการฉีดพ่นเพื่อหลอกศัตรูพืช

ซึ่งมักจะไม่ค่อยได้ผล หรืออาจจะได้ผลในช่วงสั้นๆ เพราะศัตรูพืชมีการปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนการใช้จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อรานั้น เป็นการใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเพลี้ยและเชื้อรา

รวมถึงทั้งจุลินทรีย์กลุ่มที่ช่วงป้องกัน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานต่อโรคให้แก่พืชไปพร้อมๆกันดัวย

 

1. วิธีกำจัดเพลี้ย ด้วยการใช้จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยของอีเรฟไทย

 • ผสมเอ็นไซม์กำจัดเพลี้ยและเชื้อราอีเรฟกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 • ครั้งแรกให้ราดโคนต้น เพื่อกำจัดเชื้อรา เร่งการแตกรากให้พืช และเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่พืช

 • ให้ฉีดพ่นช่วงเย็น กรณีอยู่ในช่วงระบาด ให้ฉีดพ่น 2 วันติดต่อกัน ครั้งต่อไปทุกๆ 3 วัน

 • พอเริ่มดีขึ้น ปรับระยะห่างออกไป เป็นสัปดาห์ละครั้ง

 • เมื่อพืชกลับมาเป็นปกติ ให้ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง

2. วิธีเพิ่มธาตุอาหารให้พืช ด้วยการใช้จุลินทรีย์ธาตุอาหารพืชของอีเรฟไทย

 • ผสมเอ็นไซม์ธาตุอาหารพืชอีเรฟกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 • ฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง

 • กรณีรอบการฉีดพ่นตรงกันกับการฉีดพ่นกำจัดเพลี้ยและเชื้อรา สามารถผสมรวมกัน และนำไปฉีดพ่นในคราวเดียวได้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อรา จุลินทรีย์ธาตุอาหารพืช ของอีเรฟไทย สามารถใช้กับต้นไม้ พืช ผัก ได้ทุกชนิด

ที่สำคัญมีความปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง นอกจากนั้นยังไม่มีกลิ่นเหม็นอีกด้วย

 

ช่องทางการสั่งซื้อจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อรา

สามารถสั่งซื้อจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อราอีเรฟไทย ได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้

ช่องทางไลน์ไอดี : @erevthai

สายด่วน : 083-291-1495

ร้านไลน์มายช้อป : https://shop.line.me/@erevthai

เว็ปไซต์ : https://organicslife.co/shop/

ผลิตภัณฑ์อีเรฟไทย ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments