สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่สร้างสมดุลในระบบนิเวศน์ หยุดทำลายกันด้วยสารเคมี

เกษตรกรชี้ช่องรวย แบบไม่ต้องเซ็งเป็ด

Posted by เกษตรกรชิมลอง
Hits: 3676
เป็ดเป็นผู้ให้ชั้นเยี่ยมของเกษตรกร ท่านใดที่ต้องการทำเกษตรอินทรีย์ต้นทุนต่ำรับรองเป็ดช่วยท่านได้ ทั้งการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง พอสรุปประโยชน์ของการเลี้ยงเป็ดได้ดังนี้
More