เพาะเห็ดได้มากกว่าเห็ด

สูตรน้ำหมักเอ็นไซม์เห็ด

Posted by เกษตรกรชิมลอง
Hits: 5861

น้ำหมักเอนไซม์เห็ด บำบัดโรคร้ายต่างๆ เนื่องจากการต้มหรือสกัดเย็นไม่สามารถดึงสารที่มีฤทธิ์ออกมาได้ ต้องอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ย่อยสารนั้นออกมาเสียก่อนด้วยการหมัก โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล

More