การเพาะปลูกทำง่าย ไร้สารเคมี

ผัก-ผลไม้ ที่มีตรารับรอง Q ครองแชมป์สารเคมีตกค้างมากสุด

เกษตรกรชิมลอง
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือ Thai-PAN (ไทยแพน) ได้รายงานผลการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดังนี้
 
 
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ 10 ชนิด 138 ตัวอย่าง จากพื้นที่ต่างๆ 
1) ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ ท็อปส์ โฮมเฟรชมาร์ท ฟู้ดแลนด์ เลมอนฟาร์ม บิ๊กซี เทสโก้โลตัส และแม็คโคร
2) ตลาดค้าส่ง ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดใหม่ (เชี่ยงใหม่) และตลาดเจริญศรี (อุบลราชธานี)
 
 
 
จากการตรวจสอบในภาพรวม มีสารตกค้างในผักและผลไม้เกินมาตรฐานสูงถึง 46.4% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอย่างที่ตรวจ ที่น่าตระหนกมากไปกว่านั้น พบว่าผักและผลไม้ซึ่งได้รับตรา Q โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พบสารเคมีตกค้างมากที่สุด โดยพบสูงถึง 57.1% นอกเหนือจากนั้น ผักและผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง Organic Thailand ซึ่งไม่ควรตรวจพบการตกค้างของสารเคมี กลับพบการตกค้างสูงเกินมาตรฐานถึง 25% ของจำนวนตัวอย่าง และจำนวนตัวอย่างของผักและผลไม้ที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าซึ่งผู้บริโภค ต้องจ่ายแพงกว่ากลับไม่มีความปลอดภัยมากกว่าตลาดสดโดยทั่วไป เพราะมีจำนวนตัวอย่างการตกค้างเกินมาตรฐานถึง 46% ในขณะที่ตลาดสดมีสัดส่วนมากกว่าเล็กน้อย
 
 
 
ดังนั้น ปลูกผักทานเองไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แบบเกษตรอินทรีย์จริงๆ ปลูกเองรับรองเองปลอดภัยแน่นอน ซึ่งปลูกผักนั้นง่ายมากและใช้พื้นที่เล็กน้อยเท่านั้น ติดตามเพจ erevthai รับปลูกผักเป็นกันทุกคนครับ

ที่มา : http://www.thaipan.org

https://www.facebook.com/food4change