การเพาะปลูกทำง่าย ไร้สารเคมี

ปลูกผักในบ้านด้วยหลอดไฟปลูกผัก

เกษตรกรชิมลอง

เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพภูมิอากาศกำลังแปรปรวนทั่วโลก  ส่งผลให้การปลูกพืช ปลูกผัก ด้วยวิถีเกษตรกรรมแบบธรรมชาติเป็นไปได้ยากลำบากขึ้นทุกขณะ  ในวันเดียวสามารถมีได้ถึง 3 ฤดู  คือ  ร้อน  หนาว  ฝน  กันเลยทีเดียว

การปลูกผักในบ้าน  จึงเป็นทางออกของโลกในอนาคต  ที่ลดข้อจำกัดทางธรรมชาติลง  เจ้าหลอดไฟปลูกผัก  หลอดไฟปลูกต้นไม้  จึงเป็นพระเอกในเรื่องนี้  แต่ที่ผ่านมาหลอดไฟปลูกผักมีราคาค่อนข้างแพง  โดยเฉพาะหลอดไฟปลูกผักแบบแอลอีดี (Led) ถึงแม้จะมีข้อดีคือประหยัดไฟ  อายุการใช้งานยาวนาน  และความร้อนต่ำก็ตาม

กลุ่มเกษตรกรชิมลองของเราก็มีความสนใจในเทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  พยายามแสวงหาช่องทางการเพาะปลูกที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติให้น้อย  แต่ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลอดไฟปลูกผัก  หลอดไฟปลูกต้นไม้ ในรูปแบบต่างๆจากต่างประเทศ  ปรากฎว่ามีราคาที่แพงมากๆ

จึงทำให้เราต้องตัดสินใจพัฒนาหลอดไฟปลูกผักที่ใกล้เคียงกับแสงจากดวงอาทิตย์ที่พืชต้องการ  ด้วยการออกแบบจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) ที่มีช่วงแสงเหมาะสมกับการสังเคราะห์แสงของพืช (Photosynthetic Available Rediation : PAR) 

จากการทดสอบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พืชผักที่ปลูกด้วยหลอดไฟ LED เจริญเติบโตเร็วกว่าพืชที่ปลูกโดยธรรมชาติ  นอกจากนั้นสีสัน  ความกรอบ และรสชาติยังดีกว่าการปลูกพืชแบบทั่วไป ดังที่เราได้รีวิวไว้ใน https://www.facebook.com/erevthai

ลองมาชมผลงานของหลอดไฟปลูกผักที่มีอายุเพียง 20 วัน  ก็มีขนาดที่สามารถเก็บเกี่ยวรับประทานได้แล้ว  ทำให้เราย่นย่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สั้นขึ้นอีกด้วย 

  

การปฏิวัติเขียวเพื่อเอาชนะความยากจน จึงเริ่มต้นด้วยโครงการ Mashambas Skyscrape เป็นการสร้างตึกระฟ้าแบบโมดูลาร์ เพื่อใช้เป็นฟาร์มขนาดย่อมสำหรับปลูกพืชผัก และเป็นที่อยู่อาศัยของเกษตรกรด้วย

ข้อดีของการปลูกผักในบ้านไว้รับประทานเองด้วยหลอดไฟปลูกผักนั้น ทำให้เราสามารถปลูกผักได้ง่าย  ไม่ต้องดูแลมากมายเหมือนการปลูกผักนอกอาคาร  ที่มีหลายปัจจัยทำให้ผลผลิตตกตำ่ อาทิ ฝน  แดด โรค แมลง และศัตรูพืช เป็นต้น

 

ทั้งนี้  หากมีคำถามเกี่ยวกับการปลูกพืช ปลูกผัก สามารถสอบถามเราได้ทุกช่องทางของการติดต่อเลยนะครับ

  

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments