การเพาะปลูกทำง่าย ไร้สารเคมี

ปลูกผักโตไวๆไม่ถึงเดือน เขาทำได้ไงมาดูกัน

เกษตรกรชิมลอง
วันนี้เกษตรกรชิมลอง มีเคล็ดลับง่ายสำหรับการปลูกพืช ปลูกผัก ให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบฉบับเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี นับว่าเป็นวิธีการง่ายๆ แม้เด็กอนุบาลก็ทำได้ เขาทำอย่างไรไปดูกัน
เคล็ดลับที่ว่าไม่มีอะไรมาก ก็เป็นการใช้ดินเพาะปลูกทั่วไป เพียงแค่เติมถ่านไบโอชาร์เข้าไปก็แค่นั้นเอง เป็นวิธีการง่ายๆแต่ส่งผลให้พืชโตไวได้อย่างมีนัย พิสูจน์กันเห็นๆด้วยการทดลองปลูกผักด้วยถ่านไบโอชาร์ เทียบกับการไม่ใส่ถ่านไบโอชาร์ ระยะเวลา 28 วัน จะเห็นว่าพืชที่ปลูกด้านขวามือที่เติมถ่านไบโอชาร์เข้าไปนั้น พืชโตไวกว่าพืชที่อยู่ด้านซ้ายมือที่ไม่ได้เติมถ่านไบโอชาร์อย่างชัดเจน
จากคลิปวีดีโอ ปัจจัยที่ทำให้ถ่านไบโอชาร์มีส่วนช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่าการเพาะปลูกพืชแบบปรกตินั้นก็เพราะว่าถ่านไบโอชาร์มีประโยชน์และคุณสมบัติที่พอสรุปโดยย่อไ้ด้ ดังนี้
1. รักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน
2. เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์
3. ค่า pH เป็นกลาง
 
รูปภาพประกอบ :
 
บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments