เมล็ดมะนาวเหลือๆอย่าทิ้ง

มาเพิ่มคุณค่าให้เมล็ดมะนาวด้วยการนำไปปลูกลงในภาชนะสวยๆจะตั้งโชว์ที่โต๊ะทำงาน หรือเป็นของขวัญฝากใครๆในเทศกาลสำคัญก็เจ๋งไม่น้อย

วัสดุเพาะปลูก :
1. มะนาว 2 ลูก
2. ภาชนะเพาะปลูกเล็กๆสวยๆ
3. ดินเพาะปลูก
4. หินสวยๆไว้โรยตกแต่ง
ขั้นตอนการลงมือทำ :
1. แช่เมล็ดมะนาวในน้ำประมาณ 2-3 ชั่วโมง
2. ซับเมล็ดให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่
3. แกะเปลือกนอกออก แล้วนำไปล้างน้ำ
4. นำดินใส่ไปในภาชนะเพาะปลูกแล้วจัดเรียงเมล็ดดังรูป
5. โรยหน้าด้วยหินสวยๆ แล้วนำไปวางที่ๆมีแสงแดด
6. ประมาณ 3-5 วัน จะเริ่มแทงต้นอ่อน อย่าลืมรดน้ำทุกวัน
7. นำไปประดับ หรือจะมอบเป็นของขวัญก็แล้วแต่นะครับ


ที่มา : http://www.opencraftblog.com

         https://www.facebook.com/erevthai