เทคโนโลยีการเกษตร

เราสรรหาแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะระบบการเพาะปลูกผักไว้ทานเองในบ้าน หรือปัญหาการปลูกพืชผักในช่วงหน้าร้อน เราได้นำระบบหัวสปริงกอร์แบบต่างๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา เป็นการผสมผสานระหว่างหัวน้ำหยดร่วมกับหัวสปริงเกอร์มินิหรือหัวสเปรย์ ซึ่งทำให้ประหยัดน้ำแต่รัศมีที่ฉีดพ่นได้กว้างไกลกว่า เรียกว่า Pulsator หรือระบบหัวฉีดน้ำเป็นจังหวะ ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า และถือเป็นการไล่แมลงหรือศัตรูพืชพร้อมๆไปด้วย