ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

 

www.erevthai.com มุ่งมั่นผลิตสินค้าเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ "อีเรฟ" เพื่อปฏิวัติวงการเกษตรกรรมเคมี สู่เกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง  

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเรา ปลอดภัย ไร้สารเคมี ผ่านการตรวจรับรอง ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสัตว์ อาทิ

1. เอ็นไซม์กำจัดวัชพืชทั่วไปและในนาข้าว เหมาะสมหรับหมู่บ้านจัดสรร วัด ชุมชน ฟาร์มเห็ด บ่อกุ้ง บ่อปลา กำจัดผักตบชวา ซึ่งปลอดภัยและไม่บาปอย่างแน่นอน

2. เอ็นไซม์ธาตุอาหารพืช เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการปลูกผักปลอดภัย ไม่มีสารพิษปนเปื้อนในพืชผักที่เพาะปลูก ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากปุ๋ยเคมี

3. เอ็นไซม์กำจัดเพลี้ยและเชื้อรา สำหรับกำจัดโรคและศัตรูพืชแบบไม่มีสารเคมีตกค้างอย่างได้ผล

4. ถ่านไบโอชาร์ (Biochar) ที่มีคาร์บอนบริสุทธิ์ มีรูพรุนเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์และธาตุอาหารพืช จึงทำให้พืชโตไวกว่าการปลูกทั่วไป

5. ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรองจาก IFOAM